மூடுக

அனைத்து மதுபானக் கடைகளும் ஏப்ரல் 25 மற்றும் மே 2 -2021ஆம் தேதிகளில் மூடப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் அறிவித்தார்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/04/2021

அனைத்து மதுபானக் கடைகளும் ஏப்ரல் 25 மற்றும் மே 2 -2021ஆம் தேதிகளில் மூடப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் அறிவித்தார். PDF ( 95 KB)