மூடுக

அமர்சேவா சங்கத்தில் 18 வயது முதல் 44 வயது வரை உள்ள மாற்று திறனாளிகளுக்கான தடுப்பூசி முகாமை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள் 25/05/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/05/2021
vaccine-amarseva

அமர்சேவா சங்கத்தில் 18 வயது முதல் 44 வயது வரை உள்ள மாற்று திறனாளிகளுக்கான தடுப்பூசி முகாமை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள் 25/05/2021 PDF (487 KB)