மூடுக

அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை 469 பயனாளிகளுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பிப்பினர் , சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/04/2022
skovil

அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை 469 பயனாளிகளுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பிப்பினர் , சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்கள். PDF ( 102 KB)