மூடுக

அறுவடை இயந்திரங்களுக்கு வாடகை அதிகம் வாங்கினால் வேளாண்மை துறை அதிகாரியிடம் புகார் அளிக்கவும் பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/02/2022

அறுவடை இயந்திரங்களுக்கு வாடகை அதிகம் வாங்கினால் வேளாண்மை துறை அதிகாரியிடம் புகார் அளிக்கவும் பத்திரிக்கை செய்தி PDF ( 194 KB)