மூடுக

ஆடி அமாவாசை முன்னிட்டு மிக முக்கிய கோவில்கள் ஆகஸ்ட் 6 லிருந்து 8 வரை தரிசனம் செய்ய அனுமதி இல்லை – மாவட்ட நிர்வாகம் பத்திரிக்கை செய்தி 04/08/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/08/2021

ஆடி அமாவாசை முன்னிட்டு மிக முக்கிய கோவில்கள் ஆகஸ்ட் 6 லிருந்து 8 வரை தரிசனம் செய்ய அனுமதி இல்லை – மாவட்ட நிர்வாகம் பத்திரிக்கை செய்தி 04/08/2021 PDF (25 KB)