மூடுக

இன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வவளாகத்தில் அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை 233 பயனாளிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் வழங்கினார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/04/2022

இன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வவளாகத்தில் அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை 233 பயனாளிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் வழங்கினார்கள் PDF (30 KB)