மூடுக

இலங்கை அகதிகள் முகாமில் தமிழ்நாடு அகதிகள் மறுவாழ்வு மற்றும் தமிழகத்திற்கு வெளியே வாழும் தமிழர்கள் நலத்துறை இயக்குநர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள் 10/08/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/08/2021
snkrefugees

இலங்கை அகதிகள் முகாமில் தமிழ்நாடு அகதிகள் மறுவாழ்வு மற்றும் தமிழகத்திற்கு வெளியே வாழும் தமிழர்கள் நலத்துறை இயக்குநர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள் 10/08/2021 PDF (30 KB)

kdn-refugees