மூடுக

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் 2021 – இரண்டாம் கட்ட தேர்தலுக்கான வாக்கு பதிவு அலுவலர்களை 3 வது சுழற்சி முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் பணி மாவட்ட தேர்தல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையிலும் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் முன்னிலையிலும் இன்று நடைபெற்றது.07/10/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/10/2021
2ndphase3rdrandom

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் 2021 – இரண்டாம் கட்ட தேர்தலுக்கான வாக்கு பதிவு அலுவலர்களை 3 வது சுழற்சி முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் பணி மாவட்ட தேர்தல் கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் தலைமையிலும் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் முன்னிலையிலும் இன்று நடைபெற்றது. 07/10/2021 PDF (300 KB)