மூடுக

“எனது வாக்கு எனது எதிர்காலம் – ஒரு வாக்கின் சக்தி” தேர்தல் விழிப்புணர்வு போட்டி – 2022 ECI இலிருந்து – பத்திரிகை செய்தி 15/02/2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/02/2022

“எனது வாக்கு எனது எதிர்காலம் – ஒரு வாக்கின் சக்தி” தேர்தல் விழிப்புணர்வு போட்டி – 2022 ECI இலிருந்து – பத்திரிகை செய்தி PDF (252 KB)