மூடுக

“குறளோவியம்” ஓவியப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ரூ.1000 பரிசுத் தொகை வழங்கினார் – 05/05/2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/05/2022

“குறளோவியம்” ஓவியப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ரூ.1000 பரிசுத் தொகை வழங்கினார் – 05/05/2022 PDF ( 336 KB)