மூடுக

சங்கரன்கோவிலில் உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் திட்டத்தின் கீழ் முதற்கட்டமாக 6.21 லட்சம் மதிப்பில் 154 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/07/2021
utm-san1

சங்கரன்கோவிலில் உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் திட்டத்தின் கீழ் முதற்கட்டமாக 6.21 லட்சம் மதிப்பில் 154 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வழங்கினார் PDF (350 KB)

utm-san3  utm-san2