மூடுக

சங்கரன்கோவிலில் புதிய அரசு மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் அடிக்கல் நாடினார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/04/2022

சங்கரன்கோவிலில் புதிய அரசு மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் அடிக்கல் நாடினார்கள் PDF ( 19 B)