மூடுக

சங்கரன்கோவில் ஆடித்தபசு23/07/2021 விழாவுக்கு கொரோனா தொற்று பரவலின் காரணமாக தரிசனம் செய்ய பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இல்லை – மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் அறிவிப்பு – பத்திரிக்கை செய்தி 21/07/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/07/2021

சங்கரன்கோவில் ஆடித்தபசு23/07/2021 விழாவுக்கு கொரோனா தொற்று பரவலின் காரணமாக தரிசனம் செய்ய பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இல்லை – மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் அறிவிப்பு – பத்திரிக்கை செய்தி 21/07/2021 PDF (268 KB)