மூடுக

சித்த மருத்துவ கோவிட் சிறப்பு சிகிச்சை முகாம் கொடிக்குறிச்சியில் 19 மே அன்று திறக்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தெரிவித்து உள்ளார் -18/05/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/05/2021

சித்த மருத்துவ கோவிட் சிறப்பு சிகிச்சை முகாம் கொடிக்குறிச்சியில் 19 மே அன்று திறக்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தெரிவித்து உள்ளார்-18/05/2021 PDF (102 kB)