மூடுக

சிவகிரி வட்டம் , ஸ்டெல்லா மேரி கல்வியியல் கல்லூரியில் சித்த மருத்துவ கொரோனா சிகிச்சை மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள்- 01/06/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/06/2021
open-lamp

சிவகிரி வட்டம் , ஸ்டெல்லா மேரி கல்வியியல் கல்லூரியில் சித்த மருத்துவ கொரோனா சிகிச்சை மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள்- 01/06/2021 PDF (100 KB)

openbedsmedicines