மூடுக

செங்கோட்டை வட்டம் புளியரை மற்றும் கற்குடி கிராமத்திற்கான மனுநீதி நாள் முகாம் இன்று மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள் தலைமையில் நடை பெற்றது – 20/04/2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/04/2022

செங்கோட்டை வட்டம் புளியரை மற்றும் கற்குடி கிராமத்திற்கான மனுநீதி நாள் முகாம் இன்று மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள் தலைமையில் நடை பெற்றது – 20/04/2022   PDF ( 120 KB)