மூடுக

தனியார் மருத்துவமனை மருத்துவர்களுடன் கோவிட் 19 சம்பந்தப்பட்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/05/2021
doctors

தனியார் மருத்துவமனை மருத்துவர்களுடன் கோவிட் 19 சம்பந்தப்பட்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது 28/05/2021 PDF (282 KB)