மூடுக

தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் பொது மக்களுக்கு கோவிட் சம்பந்தமான சேவை செய்ய மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் பணியாற்ற குறித்த பத்திரிக்கை செய்தி 31/05/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/05/2021

தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் பொது மக்களுக்கு கோவிட் சம்பந்தமான சேவை செய்ய மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் பணியாற்ற குறித்த பத்திரிக்கை செய்தி 31/05/2021 PDF (108 KB)