மூடுக

தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறை சார்பாக ITI படித்தவர்களுக்கு தொழிற்பழகுநர் / பயிற்சியாளர்களாக சேர்வதற்கு முகாம் 26/04/2022 அன்று நடைபெற உள்ளது – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/04/2022

தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறை சார்பாக ITI படித்தவர்களுக்கு தொழிற்பழகுநர் / பயிற்சியாளர்களாக சேர்வதற்கு முகாம் 26/04/2022 அன்று நடைபெற உள்ளது – பத்திரிக்கை செய்தி  18/04/2022 PDF ( 158 KB)