மூடுக

தென்காசி மாவட்டத்தில் மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களின் ஆய்வு மற்றும் கருத்துரை 26/05/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/05/2021
review-minister

தென்காசி மாவட்டத்தில் மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களின் ஆய்வு மற்றும் கருத்துரை 26/05/2021 PDF (30 KB)

croomsokkampattiputhurpolytechnicmuthusamypuram