மூடுக

தென்காசி மாவட்டத்தில் முன்னோடி பட்டு விவசாயிகளுக்கு களை எடுக்கும் இயந்திரங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வழங்கினார்- 05/04/2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/04/2022

தென்காசி மாவட்டத்தில் முன்னோடி பட்டு விவசாயிகளுக்கு களை எடுக்கும் இயந்திரங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வழங்கினார் 05/04/2022   PDF ( 344 KB)