மூடுக

தென்காசி மாவட்ட , அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையங்களில் பயிற்சியாளர்கள் நேரடி சேர்க்கை மூலம் பயிற்சியில் சேரலாம் .பத்திரிக்கை செய்தி 24/08/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/08/2021

தென்காசி மாவட்ட , அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையங்களில் பயிற்சியாளர்கள் நேரடி சேர்க்கை மூலம் பயிற்சியில் சேரலாம் .பத்திரிக்கை செய்தி 24/08/2021 PDF (283 KB)