மூடுக

தேசிய வாக்காளர் தினம் விழிப்புணர்வு 2022- எனது வாக்கு எனது எதிர்காலம் – ஒரு வாக்கின் பலம் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் போட்டிகள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/03/2022

தேசிய வாக்காளர் தினம் விழிப்புணர்வு 2022- எனது வாக்கு எனது எதிர்காலம் – ஒரு வாக்கின் பலம் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் போட்டிகள் PDF ( 137 KB)