மூடுக

நகராட்சி உள்ளாட்சி தேர்தல் 2021 வாக்கு பதிவு அலுவலர்களுக்கான 2வது பயிற்சி மற்றும் தபால் வாக்கு பதிவு பத்திரிக்கை செய்தி 06/02/2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/02/2022

நகராட்சி உள்ளாட்சி தேர்தல் 2021 வாக்கு பதிவு அலுவலர்களுக்கான 2வது பயிற்சி மற்றும் தபால் வாக்கு பதிவு பத்திரிக்கை செய்தி 06/02/2022 PDF ( 21 KB)