மூடுக

நகராட்சி உள்ளாட்சி தேர்தல் 2021 வாக்கு பதிவு செய்யும் இயந்திரங்களில் வேட்பாளர்களுக்கு ஒதுக்கிய சின்னங்கள் மற்றும் பெயர் பொருத்தும் பணி – பத்திரிக்கை செய்தி 13/02/2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/02/2022

நகராட்சி உள்ளாட்சி தேர்தல் 2021 வாக்கு பதிவு செய்யும் இயந்திரங்களில் வேட்பாளர்களுக்கு ஒதுக்கிய சின்னங்கள் மற்றும் பெயர் பொருத்தும் பணி – பத்திரிக்கை செய்தி 13/02/2022  PDF ( 39 KB)