மூடுக

நகராட்சி உள்ளாட்சி தேர்தல் 2021 – 19/02/2022 அன்று நகராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சிகளுக்கான பொது விடுமுறை தமிழக அரசின் ஆணை – பத்திரிக்கைசெய்தி 15/02/2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/02/2022

நகராட்சி உள்ளாட்சி தேர்தல் 2021 – 19/02/2022 அன்று நகராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சிகளுக்கான பொது விடுமுறை  தமிழக அரசின்ஆணை – பத்திரிக்கைசெய்தி 15/02/2022     PDF ( 194 KB)