மூடுக

நகராட்சி உள்ளாட்சி தேர்தல் – 2021 பதட்டமான வாக்கு சாவடிகள் கண்காணிப்பு – பத்திரிக்கை செய்தி 16/02/2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/02/2022

நகராட்சி உள்ளாட்சி தேர்தல் – 2021 பதட்டமான வாக்கு சாவடிகள் கண்காணிப்பு – பத்திரிக்கை செய்தி  PDF ( 121 KB)