மூடுக

நகராட்சி உள்ளாட்சி தேர்தல் – 2021 அனைத்து வாக்கு சாவடிகளிலும் அடிப்படை வசதிகள் – பத்திரிக்கை செய்தி 16/02/2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/02/2022

நகராட்சி உள்ளாட்சி தேர்தல் – 2021 அனைத்து வாக்கு சாவடிகளிலும் அடிப்படை வசதிகள் – பத்திரிக்கை செய்தி PDF ( 194 KB)