மூடுக

பணியிழந்த மக்கள் நலப் பணியாளர்கள் (2011) , மஹாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை திட்டத்தின் கீழ் “வேலை உறுதி திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக” பணி புரிய வாய்ப்பு – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/06/2022

பணியிழந்த மக்கள் நலப் பணியாளர்கள் (2011), மஹாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை திட்டத்தின் கீழ் “வேலை உறுதி திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக” பணி புரிய வாய்ப்பு – பத்திரிக்கை செய்தி PDF ( 68 KB)