மூடுக

பள்ளியிலிருந்து கைவிடப்பட்ட குழந்தைகள், பள்ளிக்குச் செல்லாத குழந்தைகள் மற்றும் கோவிட் 19 காரணமாக  பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகள்- கணக்கெடுப்பு -தென்காசி மாவட்ட செய்தி வெளியீடு 12/08/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/08/2021
SCHOOL-ENUMERATION

பள்ளியிலிருந்து கைவிடப்பட்ட குழந்தைகள், பள்ளிக்குச் செல்லாத குழந்தைகள் மற்றும் கோவிட் 19 காரணமாக  பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகள்- கணக்கெடுப்பு -தென்காசி மாவட்ட செய்தி வெளியீடு 12/08/2021 PDF (24 KB)