மூடுக

பிரதம மந்திரியின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் முகாம் (2021-2022) பத்திரிக்கை செய்தி 08/04/2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/04/2022

பிரதம மந்திரியின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் (2021-2022) முகாம் -பத்திரிக்கை செய்தி PDF ( 238 KB)