மூடுக

பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் இன மாணவ மாணவிகள் ஐஐடி ஐஐஎம் ஐஐஐடி என் ஐ டி யில் பயிலுவதற்கான கல்வி உதவித்தொகைக்கு 27/08/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/08/2021

பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் இன மாணவ மாணவிகள் ஐஐடி ஐஐஎம் ஐஐஐடி என் ஐ டி யில் பயிலுவதற்கான கல்வி உதவித்தொகைக்கு 27/08/2021 PDF (296 KB)