மூடுக

புதிய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் இன்று பதவியேற்று மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்களை சந்தித்தார் – 08/06/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/06/2021
new-p

புதிய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் இன்று பதவியேற்று மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்களை சந்தித்தார் – 08/06/2021