மூடுக

புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பம் பதிவிறக்கம் செய்யவும் -தேர்தல் துறை – பத்திரிக்கை செய்தி 26/07/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/07/2021

புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பம் பதிவிறக்கம் செய்யவும் -தேர்தல் துறை – பத்திரிக்கை செய்தி 26/07/2021  PDF (291 KB)