மூடுக

அனைத்துக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் 31/03/2022 அன்று JP பொறியியல் கல்லூரியில் பேச்சுப் போட்டிகள் – 2022  – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/03/2022

அனைத்துக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் 31/03/2022 அன்று JP பொறியியல் கல்லூரியில் பேச்சுப் போட்டிகள் – 2022  – பத்திரிக்கை செய்தி PDF ( 700 KB)