மூடுக

மக்கள் குறை தீர்க்கும் மனு நாள் இன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடை பெற்றது 25/04/2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/04/2022
gdp2

மக்கள் குறை தீர்க்கும் மனு நாள் இன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடை பெற்றது 25/04/2022   PDF ( 198 KB)

 

gdp1