மூடுக

மண்பாண்டம் மற்றும் விவசாயம் தொழிலுக்காக குறிப்பிட்ட குளங்களில் இருந்து கட்டணம் இல்லாமல் களிமண் எடுப்பது தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/05/2022

மண்பாண்டம் மற்றும் விவசாயம் தொழிலுக்காக குறிப்பிட்ட குளங்களில் இருந்து கட்டணம் இல்லாமல் களிமண் எடுப்பது தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி PDF ( 22 KB)