மூடுக

மருந்தாளுநர் தற்காலிக பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன -சுகாதாரத்துறை பத்திரிகை செய்தி 31/07/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/07/2021

மருந்தாளுநர் தற்காலிக பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன – சுகாதாரத்துறை பத்திரிகை செய்தி 31/07/2021 PDF (398 KB)