மூடுக

மாபெரும் கோவிட் 19 தடுப்பூசி முகாம் 30/04/2022 அன்று நடைபெறுகிறது பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/04/2022

மாபெரும் கோவிட் 19 தடுப்பூசி முகாம் 30/04/2022 அன்று நடைபெறுகிறது பத்திரிக்கை செய்தி    PDF (21 KB)