மூடுக

மாற்று திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டு போட்டிகள் 22/04/2022 அன்று நடை பெற்றது. தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் – தென்காசி பிரிவு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/04/2022

மாற்று திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டு போட்டிகள் 22/04/2022 அன்று நடை பெற்றது. தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் – தென்காசி பிரிவு PDF (600 KB)

diff4  diff3 diff1 diff2