மூடுக

மாவட்ட ஆட்சிதலைவர் அவர்கள் உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் திட்டத்தின் கீழ் 133 நபர்களுக்கு 5.14 இலட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் 06/08/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/08/2021
utm1

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் திட்டத்தின் கீழ் 133 நபர்களுக்கு 5.14 இலட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் 06/08/2021 PDF (40 KB)

utm2