மூடுக

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் சமூக நீதி நாள் 17/09/2021 முன்னிட்டு அனைத்து அரசு அலுவலர்களும் இன்று உறுதிமொழி எடுத்து கொண்டனர் 17/08/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/09/2021
sjd oath

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் சமூக நீதி நாள் 17/09/2021 முன்னிட்டு அனைத்து அரசு அலுவலர்களும் இன்று உறுதிமொழி எடுத்து கொண்டனர் 17/09/2021  PDF (26 KB)