மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தேசிய வாக்காளர் தின உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/01/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தேசிய வாக்காளர் தின உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது PDF (202 KB)