மூடுக

மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் கோவிட் 19 பரவுதலை தடுப்பதற்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் ஆய்வு கூட்டம் நடத்தினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/04/2021
covid-control

மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் கோவிட் 19 பரவுதலை தடுப்பதற்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் ஆய்வு கூட்டம் நடத்தினார் PDF (42 KB)

covid_control