மூடுக

முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் சிறப்பு முகாம் அனைத்து கிராம நிர்வாக அலுவலகங்களில் 26/03/2022 அன்று நடை பெற உள்ளது.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/03/2022

முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் சிறப்பு முகாம் அனைத்து கிராம நிர்வாக அலுவலகங்களில் 26/03/2022 அன்று நடை பெற உள்ளது  PDF ( 96 KB)