மூடுக

விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் 25/08/2021 அன்று காணொளி காட்சி மூலம் நடைபெறுகிறது. பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/08/2021

விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் 25/08/2021 அன்று காணொளி காட்சி மூலம் நடைபெறுகிறது. பத்திரிக்கை செய்தி 23/08/2021 PDF (40 KB)