மூடுக

விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம் நாள் இன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது -29/04/2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/04/2022

விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம் நாள் இன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது -29/04/2022 PDF (923 KB)