மூடுக

வீட்டின் இருப்பிடத்திற்கு சென்று காய்கறிகளை விற்பனை செய்ய அரசு அனுமதி பெற்ற நடமாடும் இரு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் மற்றும் சட்ட மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள்-24/05/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/05/2021
veg-flag

வீட்டின் இருப்பிடத்திற்கு சென்று காய்கறிகளை விற்பனை செய்ய அரசு அனுமதி பெற்ற நடமாடும் இரு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் மற்றும் சட்ட மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள்-24/05/2021 PDF (36 KB)

veg-1veg-2vege-3