மூடுக

படிவம் 6

படிவம் 6
தலைப்பு தேதி விவரம் முகவரி காண்க / பதிவிறக்கு
படிவம் 6 23/07/2021 வாக்காளர் பட்டியலில் முதன்முறை பெயர் சேர்ப்பதற்கான அல்லது ஒரு தொகுதியில் இருந்து மற்றொரு தொகுதிக்கு வசிப்பிடம் மாறியதால் பெயர் சேர்ப்பதற்கான விண்ணப்பம் பார்க்க (3 MB)