மூடுக

படிவம் 8A

படிவம் 8A
தலைப்பு தேதி விவரம் முகவரி காண்க / பதிவிறக்கு
படிவம் 8A 23/07/2021 வாக்காளர் பட்டியலில் பதிவை இடம் மாற்றுவதற்கான விண்ணப்பம் / ஒரே சட்டமன்ற தொகுதியில் ஒரு வசிப்பிடத்திலிருந்து மற்றொரு வசிப்பிடத்திற்கு இடம் மாறிய நேர்வில் பார்க்க (2 MB)